TRADICIJA

S turizmom se je v naši družini prva začela ukvarjati mama Veronika Jež. Prva ohranjena knjiga gostov kmetije Stoglej je iz leta 1964, a ustno izročilo sega vsaj še trideset let nazaj. Osnovna dejavnost na kmetiji je bila od nekdaj govedoreja, okoli leta 1934 pa je mama Veronika z željo po dodatnem zaslužku pričela na kmetiji sprejemati goste. Sprva so le prenočevali in nato odšli naprej v Logarsko dolino, a ker je bila mama Veronika odlična kuharica, jim je začela nuditi tudi hrano. Gostje so bili zadovoljni, dober glas se je širil od ust do ust in tako se je vse začelo zares. Prvi stalni gostje so bili po pripovedovanju mame Jožice, ki je za materjo skupaj z bratom Petrom prevzela skrb za turistično kmetijo, srbski oficirji in Dunajčani. Nekateri gostje iz Nemčije in Hrvaške k nam prihajajo po dvajset, trideset ali celo štirideset let. Zakaj? Pravijo, da zaradi miru, lepih razgledov in odlične domače hrane. Leta 2007 smo jedilnico in kuhinjo preselili v nove prostore, pridobili smo tudi nove sobe. Trenutno kmetijo vodi tretja generacija, Milena in Tomaž, mladi pa se že učijo, da bodo čim bolje nadaljevali z delom prastaršev, starih staršev in staršev.

Turistična kmetija Stoglej

Podveža 3
3334 Luče

Slovenija

Tel: 00386 3 838 40 31

Mob: 00386 31 494 196

E-pošta: kmetija.stoglej@gmail.com

  • Facebook
  • Instagram
Gorniške vasi.png
LOGO-zelena-pozitiv-obrezan.jpg
visit_savinjska_logo_hi_res.png